समाज जागरण केन्द्र (स्याक) नेपालमा कर्मचारी आवश्यकता !

सुर्खेतको पुरानो र अनुभवी गैरसरकारी संस्था समाज जागरण केन्द्र (स्याक) नेपालले कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि सुचना जारी गरेको छ ।

थप जानकारीको लागि यो सुचना हेर्नुहोस्ः